Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „Лесотехник“ЕООД „ Преработка и складиране на дървесина“, в имот с кадастрален номер 12259.127.33 по кадастралната карта на гр.Враца с местоположение, местност „Умарски бряг“

от 30.07.2019

„ Преработка и складиране на дървесина“, в имот с кадастрален номер 12259.127.33 по кадастралната карта на гр.Враца с местоположение, местност „Умарски бряг“,Община Враца-2600-2384/17.07.2019г"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда