Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Василев: "Изработване на инвестиционен проект за обект: РЕСТОРАНТ И МАГАЗИН в п.и. 51528.46.4,УПИ IV - 4,масив 46, м."Ойнамски дол"

от 30.07.2019

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Василев: "Изработване на инвестиционен проект за обект: РЕСТОРАНТ И МАГАЗИН в п.и. 51528.46.4,УПИ IV - 4,масив 46, м."Ойнамски дол" с. Нефела, община Враца-вх.№ 94000-10386/29.07.2019г."

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда