Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Кирилов Кочев: "Отглеждане на 120 бр. пчелни семейства, в с. Голямо Пещене, ул. "Ком" № 4, Община Враца - вх. № 9400-0-10213/25.07.2019 г."

от 26.07.2019

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Кирилов Кочев: "Отглеждане на 120 бр. пчелни семейства, в с. Голямо Пещене, ул. "Ком" № 4, Община Враца - вх. № 9400-0-10213/25.07.2019 г."

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда