Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД: "Фабрика за сглобяване и монтаж каучукови изделия за автомобили - КОРПУС 1, в ПИ 12259.1009.150 по КККР на гр. Враца

от 22.07.2019

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД: "Фабрика за сглобяване и монтаж каучукови изделия за автомобили - КОРПУС 1, в ПИ 12259.1009.150 по КККР на гр. Враца (УПИ II-4, квартал 2 по ПР на ж.к. "Сениче", гр. Враца)" - вх. № 2600-2407/19.07.2019 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда