Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe: "Промяна предназначението на ПИ с №12259.724.122, част от ПИ с №12259.724.118, местност "Гладно поле", земл. на гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и автосервиз"

от 22.07.2019

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe: "Промяна предназначението на ПИ с номер 12259.724.122, част от ПИ с № 12259.724.118, местност "Гладно поле", землище на гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и автосервиз", с възл.: Петър Александров - вх. № 3200-150/19.07.2019 год.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда