Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Диана Илиева Спирова - Кузманова: "Сграда за комплексдно обществено обслужване и площ за жил. обитаване", жк Дъбника, гр. Враца.

от 27.06.2019

Уведомление  за инвестиционнo предложениe от Диана Илиева Спирова - Кузманова: "Сграда за комплексдно обществено обслужване и площ за жил. обитаване", жк Дъбника, гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда