Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Разрешение № 496 от 20.03.2019 год. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Въртешница", община Враца

от 02.04.2019

Разрешение № 496 от 20.03.2019 год. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Въртешница", община Враца, област Враца - вх. № 0400-155/28.03.2019 год.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда