Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на Автосервиз, паркинг и заведение за отдих

от 20.04.2010

Местоположение:
Имот с кадастрален номер 12259.734.55, с размер 4402 кв.м   в местността “Гладно поле” в землището на гр. Враца.Възложител:
Явор Ненчев Ралчев

с адрес:
ул. „Иванка Ботева” № 21, вх. Б, ап.13, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел. 0886 715 177

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда промяна предназначението на земеделска земя с цел построяване на автосервиз за обслужване на леки автомобили, паркинг и заведение за отдих. Предвижда се около 50% застрояване на общата площ с подходи и настилки.

Няма да се изграждат нови пътни възли и нова инфраструктура.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда