Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД: "Промяна на вече разрешените кодове за извършване на дейности по приемане, предварително съхраняване и оползотворяване, въвеждане на три броя допълнителни водогрейни котли за

от 19.02.2019

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД: "Промяна на вече разрешените кодове за извършване на дейности по приемане, предварително съхраняване и оползотворяване, въвеждане на три броя допълнителни водогрейни котли за отопление и инсталиране на фотоволтаична инсталация , на площадката на завода, с.Б.Извор, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда