Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Изграждане на пункт за диагностика на автомобили нова сграда", м.Копана могила, земл. С.Паволче, общ. Враца.

от 14.02.2019

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Изграждане на пункт за диагностика на автомобили нова сграда", м.Копана могила, земл. С.Паволче, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда