Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "Холсим АД: "Техническа рекултивация.", кариера Лиляче, общ. Враца.

от 13.12.2018

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "Холсим АД: "Техническа рекултивация.", кариера Лиляче, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда