Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на сглобяема вилна сграда в собствен имот с. Згориград, общ. Враца

от 26.02.2010

Местоположение:


с. Згориград, местност “Кравя”, имот № 002041 в землището на с. Згориград с ЕКАТТЕ - 30606, Община Враца.

Възложител:


Константин Цеков Кърлов

с адрес:
ул. „Климент Охридски” № 4, ап. 3 гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
тел. 092/62 23 91 – арх. Александрова

 

Характеристика на инвестиционното предложение:


     Изграждане на сглобяема вилна сграда със застроена плащ около 100 кв. м. в собствен  имот № 002041 с плащ около 6 616 кв. м. , сградата ще се използва за нуждите на възложителя.

 

26.02.2010 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда