Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ивайло Божидаров Иванов: "Сграда за обществено обслужване за автодиегностика, ремонт и поддръжка на автомобили и извършване на годишни технически прегледи", жк Дъбника, гр. Враца.

от 27.11.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ивайло Божидаров Иванов: "Сграда за обществено обслужване за автодиегностика, ремонт и поддръжка на автомобили и извършване на годишни технически прегледи", жк Дъбника, гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда