Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция №5586 инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6231 Beli Izvor Telenor Collo, с.Бели Извор, общ. Враца.

от 15.11.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция №5586 инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6231 Beli Izvor Telenor Collo, с.Бели Извор, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда