Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Снежана Валентинова Кръстева: "Промяна предназначението на земеделска земя за построяване на едноетажна сезонна жилищна сграда", м.Лиляшка могила, гр. Враца.

от 08.11.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Снежана Валентинова Кръстева: "Промяна предназначението на земеделска земя за построяване на едноетажна сезонна жилищна сграда", м.Лиляшка могила, гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда