Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХОЛСИМ -България АД: Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик "Лиляче"", земл.с.Лиляче, общ. Враца.

от 23.10.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХОЛСИМ -България АД: Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на варовик "Лиляче"", земл.с.Лиляче, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда