Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Динко Трейдинг" ООД: "Подобряване на почвата в землището на гр.Враца чрез третиране с утайка от ПСОВ Враца" , м.Занкиното, общ. Враца.

от 16.10.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Динко Трейдинг" ООД: "Подобряване на почвата в землището на гр.Враца чрез третиране с утайка от ПСОВ Враца" , м.Занкиното, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда