Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Туризъм Каменов и Син" ЕООД, Илия Петров Каменов за подобряване н реконструкция на Горски път с дължина 5,1 км, осигуряващ достъп на противопожарна техника до горските територии на Община Враца...

от 10.10.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Туризъм Каменов и Син" ЕООД, Илия Петров Каменов за подобряване и реконструкция на Горски път с дължина 5,1 км, осигуряващ достъп на противопожарна техника до горските територии на Община Враца, започващ от местност "Стрешер" и изграждане на два водоизточника, землено-насипно с подпорна стена и вместимост по 100 куб.м, и два броя площадки с размери 12 на 12 м за обръщане на противопожарната техника, както и горски път с дължина 4,7 км от местност "Йолковица" до местност "Паталейна" и изграждане на два водоизточника, землено-насипно, с подпорна стена и вместимост по 100 куб.м. в местност "Женската вода" и два броя площадки с размери 12 на 12 м за обръщане на противопожарната техника.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда