Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ИТАЛ БГ" ЕООД, Георги Искренов Манчев за Промяна производствена дейност за складиране и продажба на дърва за огрев в п.и. с идентификатор 12259.1022.88, у.п.и. IX-5078, кв. 110А по плана на гр. Враца

от 09.10.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ИТАЛ БГ" ЕООД, Георги Искренов Манчев: "Промяна производствена дейност за складиране и продажба на дърва за огрев в п.и. с идентификатор 12259.1022.88, у.п.и. IX-5078, кв. 110А по плана на гр. Враца - вх. № 2600-3335/08.10.2018 г."

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда