Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Становище на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД относно Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене

от 03.10.2018

Становище на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД относно постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда