Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Монтиране на фотоволтаична инсталация

от 06.11.2009

Местоположение:

 

общ Враца, с. Девене, м. „Край село”, имот 125022,

 

Възложител:

 

ЕТ „САГА- 93- Людмил Захариев”  АД, Враца,

представлявано от Людмил Живков Захариев

с адрес на управление:

гр. София, р-н „Надежда”, ж. к. „Надежда” № 1, бл. 150, вх. В, ап. 153

тел: 092 62 23 91- арх. Александрова

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

Мощността на фотоволтаичната инсталация е 200 кW/h. Площта на полето е ~ 4000 м2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии и местообитания, исторически и архитектурни паметници и територии със специален статут.

 

 

За допълнителна информация:

РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда