Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на цех за производство на промишлени взривни вещества от типа "Амонити" и спомагателни сгради към него

от 18.06.2007

Местоположение:
ПИ: № 091006, № 091017, № 091995, землището на с. Лиляче, местността "Говедарника", общ. Враца.

Възложител:
"НИКАС" ООД, бул. "Цар Борис III" № 126, гр. София - 1612,
тел. 02 955 94 53, единен идентификационен номер: 831329998

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда се изграждането на комплекс сгради за производство на промишлени взривни вещества /ПВВ/, състоящ се от:

  • цех за производство на амонити
  • открит навес за съхранение и смилане на амониева селитра
  • цех за тротилоподготовка, изразяващ се в смилане на тротил до състояние за влагането му в амонити
  • административно-битови сграда с лаборатория и отделение за поддръжка

Производството на амонити представлява механично смесване на амониева селитра и тротил. В прахообразен вид сместта се пълни /машинно/ в полиетиленови ръкави с диаметър от ø 28 до ø 90 мм, а в грубодисперсен вид /смес от перли и гранули/ в полиетиленови чували с тегло 25 кг. Не се извършват никакви химически процеси.
Новото строителство ще е непосредствено до съществуващите складове на ПВВ, собственост на възложителя.

Решение:
№ ВР – 21 – ПР / 2006 г. от 26.09.2006 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда