Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ГЛОБАЛ ЕКО ЕНЕРЖИ ООД: Обособяване площадка за дейности с неопасни отпадъци , Промишлена зона, гр.Враца.

от 17.08.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от ГЛОБАЛ ЕКО ЕНЕРЖИ ООД: Обособяване площадка за дейности с неопасни отпадъци , Промишлена зона, гр.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда