Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на жилищна сграда в местност “Лозята” в землището на с. Паволче

от 07.10.2009

Местоположение:

 

       Местност “Лозята” в землището на с. Паволче, Община Враца, област Враца, имот с № 203048

 

Възложител:

 

       арх. Севдалина Александрова 

       Адрес: жк. “Дъбника” бл. 35, ет.7, ап.67

            Тел. 62 23 91

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

       Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за нуждите на собствениците в местност “Лозята” в землището на с. Паволче, Община Враца, област Враца, имот с № 203048 на обща площ 3151 кв. м. от които ще се застроят  1550 кв. м. и ще се озеленят 1250 кв. м.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда