Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на патици-мюлари", с местоположение с.Мраморен, общ. Враца - възложител "ЕНТЕ 2017" ООД.

от 17.07.2018

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на патици-мюлари", с местоположение с.Мраморен, общ. Враца - възложител "ЕНТЕ 2017" ООД.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда