Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Третиране на производствени утайки", с местоположение поземлен имот с идентификатор № 12259.1021.345, собственост на "Чистота балкани" ЕООД

от 22.06.2018

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Третиране на производствени утайки", с местоположение поземлен имот с идентификатор № 12259.1021.345, собственост на "Чистота балкани" ЕООД, ул. "Шипка", гр. Враца - възложител "Чистота балкани" ЕООД - вх. № 3200-104/21.06.2018 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда