Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Тихомиров Дамянов: "Отглеждане на патици"", м.Голямо краище, общ. Враца.

от 14.06.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Тихомиров Дамянов: "Отглеждане на патици"", м.Голямо краище, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда