Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ДМВ ЕООД, гр.Русе: "Изменение в количествата на съхраняваните опасни химически вещества на площадката на "Петролна база Враца"", ул.Христо Смирненски №9, Източна Промишлена зона, гр. Враца.

от 14.06.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от ДМВ ЕООД, гр.Русе: "Изменение в количествата на съхраняваните опасни химически вещества на площадката на "Петролна база Враца", ул.Христо Смирненски №9, Източна Промишлена зона, гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда