Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за: "Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1КV на приемник на ел. енергия в ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. "Бистрец", гр. Враца

от 08.06.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от  "ЧЕЗ Разпределение България" АД за: "Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1КV на приемник на ел. енергия в ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. "Бистрец", гр. Враца, община Враца"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда