Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, местност "Чудна", землището на гр. Враца и обособяване от гореспоменатия поземлен имот в урегулиран поземлен имот и ново предназначение

от 05.06.2018

Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.52.2 с площ З099,00 кв.м. местност "Чудна", землището на гр. Враца и обособяване от гореспоменатия поземлен имот в урегулиран поземлен имот с проектен номер УПИ ІІ и ново предназначение "За индивидуално жилищно строителство"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда