Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Ай Ем Джи транс груп" ООД за: "Изграждане на автосервиз с цел извършване на автосервизни и авторемонтни дейности и услуги, в собствен имот, намиращ се в ж.к. "Дъбника"

от 04.06.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Ай Ем Джи транс груп" ООД за: "Изграждане на автосервиз с цел извършване на автосервизни и авторемонтни дейности и услуги, в собствен имот, намиращ се в ж.к. "Дъбника", ул. "Свети Мина" № 5, УПИ II-413, кв. 9 - вх. № 2600-1848/30.05.2018 г."

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда