Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Нов експлоатационен сондаж Е- 72 и шлейф

от 14.09.2009

Местоположение:

 

Инвестиционното намерение за изграждане на екплоатационен сондаж Е- 72 към Подземно газово хранилище Чирен и шлейф към него е предвидено да бъдат разположени изцяло в землището на с. Чирен, общ. Враца

 

 

Възложител:

 

Ангел Георгиев Семерджиев- Изпълнителен директор на “Булгартрансгаз” ЕАД

с адрес:

гр. София 1336, ж. к. “Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, П. К. 3,

телефон, факс: 02/939 63 00, 02/925 00 63

Лице за контакти: Мариана Христова- 02/939 66 92;

                               Елена Пеева         - 02/939 66 87

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

За подобряване на добива на природан газ към ПГХ Чирен се предвижда да се изгради нов екплоатационен сондаж Е-72 и шлейф от устието на новия сондаж до площадката на ПГХ чирен. Предвижда се да се изгради шлейф /газопровод/ с диаметър 133 мм и приблизителна дължина по предварителни данни 14100 м. Шлейфът е с начална точка Е-72 и крайна точка технологична площадка за индивидуална сепарация, разположена в рамките на централната площадка на ПГХ Чирен. Монтажът на сепарационният възел ще се осъществи  на площадката, където функционират съществуващите индивидуални възли на работещите сондажи. Характеристиките на сепаратора и измервателните прибори ще бъдат еднакви на вече изградените възли за останалите сондажи.

 

 

За допълнителна информация:

 

РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81, 300

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда