Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпасъци регион Враца", м.Шумака, землище гр. Враца.

от 17.05.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпасъци регион Враца", м.Шумака, землище гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда