Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ОРГАНИК СУПЕРФУУДС" ООД: "пРОИЗВОДСТВО НА НАТУРАЛНИ ПЛОДОВИ ДЕСЕРТИ ОТ СУШЕНИ ПЛОДОВЕ", гр.Враца, ул.Илинден №10.

от 15.05.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ОРГАНИК СУПЕРФУУДС" ООД: "пРОИЗВОДСТВО НА НАТУРАЛНИ ПЛОДОВИ ДЕСЕРТИ ОТ СУШЕНИ ПЛОДОВЕ", гр.Враца, ул.Илинден №10.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда