Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "СПЕКТ" ЕООД: "Поставяне на мобилна кланица за овце и кози", с.Косталево, общ.Враца.

от 15.05.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "СПЕКТ" ЕООД: "Поставяне на мобилни хладилни контейнери за съхраняване на земеделска продукция",  с.Косталево, общ.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда