Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на централен ретранслатор в местност “Калето” в землището на с. Чирен

от 13.08.2009

Местоположение:

 

Местност “Калето” в землището на с. Чирен Община Враца, имот № 086083.

 

Възложител:

 

       инж. Младен Асенов Йорданов – Управител на

“БУЛГАРТРАНСГАС” – ЕАД гр. София

       Адрес: ПГХ-Чирен тел:092-62-44-84     
Лице за контакти: Георги Томов тел. 0887-70 59 98

 

Характеристика на инвестиционното предложение:


       Изграждане на централен ретранслатор в местност “Калето” в землището на с. Чирен, Община Враца, имот № 086083, собственост на  Община Враца.

       Централния ретранслатор се изгражда с цел радиокомуникационно обслужване на сондажите в ПТХ в с. Чирен., на площ от 34,5 кв. м.

       Срока на изпълнение на инвестиционното предложение е до края на 2009г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда