Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МРРБ за: РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА "ВиК" ООД Враца", гр.Враца.

от 12.04.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от МРРБ за: РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА "ВиК" ООД Враца", гр.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда