Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Бисер Петров Лилов и Светлана Красимирова Лилова за: "Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване", земл.Згориград, общ. Враца.

от 22.03.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Бисер Петров Лилов и Светлана Красимирова Лилова за: "Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване", земл.Згориград, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда