Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Приемане, сортиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, стъкло, хартия пластмаса и отпадъчни акумулатори

от 29.04.2009

Местоположение:

Ул.”Мито Орозов” № 32, промишлена зона на гр. Враца, УПИ 12259.1021.6

 

Възложител:

“Гео-Метал Трейд” – ЕООД

Адрес: жк.”Младост” № 1, бл.48, вх.4, ет.7, ап.62 гр. София тел:0888505545.      

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:
       Приемане, сортиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, стъкло, хартия пластмаса и отпадъчни акумулатори

 

  С Решение № ВР-25-ПР/2009г. от 27.04.2009г. на РИОСВ – Враца, за това инвестиционно предложение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

 

    За повече информация – тел. 629 211 РИОСВ гр. Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда