Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "Николай Тодоров Николов: "Изгражда на автопарк за съхранение на МПС." - п.и.12259.199.41, гр. Враца.

от 02.02.2018

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "Николай Тодоров Николов: "Изгражда на автопарк за съхранение на МПС." - п.и.12259.199.41, гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда