Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ангел Тониев Архангелов за: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда", жк Медковец, гр. Враца.

от 31.01.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ангел Тониев Архангелов за: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда", жк Медковец, гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда