Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на ТИР паркинг, ресторант и автосервиз

от 27.03.2009

Местоположение:
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в местност “Дърводелци”.

 

Възложител:

Емил Йосков Йорданов с адрес:
ул. “Кр. Българията” № 15, вх. А, ап. 7, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 0878 89 89 43 и  66 17 75

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на ТИР паркинг, ресторант и автосервиз за  автомобили в имот собственост на възложителя с площ 12 999 кв. м. в местност “Дърводелци”.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда