Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Производство на метални изделия

от 16.03.2009

Местоположение:

       В землището на гр. Враца, общ. Враца, УПИ-ХХ, кв.10, поземлен имот 12259.1008.314, ХВЗ по плана на гр. Враца.

 

Възложител:

       Николай Александров Петров

“Кастех-БГ” -ООД с адрес:
ул. “Н. Вапцаров” № 12, гр. Монтана

тел. 096 301 306

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:
       Инвестиционното намерение включва вътрешно преустройство на сграда за енергийно производство /парова централа/ в производството на метални изделия, чрез уредба за индукционно нагряване на металите.

Основните процеси са: Оползотворяване на отпадъци от черни метали в уредба за индукционно нагряване, формообразуване и почистване на готовите изделия. Производителността е 48т. годишно готова продукция на площ 221 кв. м.

 

 

  С Решение № ВР-14-ПР/2009г. от 12.03.2009г. на РИОСВ – Враца, за това инвестиционно предложение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

 

    За повече информация – тел. 624 761 РИОСВ гр. Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда