Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на соларен парк за производство на ел. енергия

от 14.03.2009

Местоположение:
            с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, в поземлен имот  098010, в местност “Коева бобка”.

 

Възложител:

       “Братя Юрукови” – ООД гр. Бобов дол

Николай Дамянов Алексов   с адрес:
ул. “Г. Димитров” № 72, вх. Б, ап.26 гр. Бобов дол п.к.2600  обл.Кюстендил

тел: 0895 66 49 62.

Характеристика на инвестиционното предложение:
       Изграждане на соларен парк за производство на екологична ел. енергия от слънчева светлина в местност “Коева бобка”, с. Лиляче общ. Враца.

 Няма да има промяна на съществуващата инфраструктура.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда