Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Млечен рай" АД за: "Смяна предназначението на земеделска земя с трайно ползване ливада в урбанизирана територия за КОО", м Занкиното, землище общ. Враца.

от 20.09.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Млечен рай" АД за: "Смяна предназначението на земеделска земя с трайно ползване ливада в урбанизирана територия за КОО", м Занкиното, землище общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда