Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с възложител "БИСИ ЛИЧО" ЕООД"

от 12.09.2017

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с възложител "БИСИ ЛИЧО" ЕООД" - вх. № 2600-2389(2)/11.09.2017 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда