Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Евробул" ООД за: "Изработване на ПУП.ПР3 за смяна предназначението на земята на ПИ69 масив 659 в местност „Занкиното“ в землището на гр. Враца."

от 11.09.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Евробул" ООД за: "Изработване на ПУП.ПР3 за смяна предназначението на земята на ПИ69 масив 659 в местност „Занкиното“ в землището на гр. Враца."

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда