Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виолета Тодорова Дамянова и Красимир Николов Костов: "Селскостопанска постройка за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар"

от 07.09.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виолета Тодорова Дамянова и Красимир Николов Костов: "Селскостопанска постройка за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар" с местоположение на обекта ПИ 12259.1131.173, местност "Мало крайще", гр. Враца - вх. № 9400-0-13686/05.09.2017 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда