Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Промяна на инвестиционно предложение „Обособяване на депо за инертни отпадъци“ по Решение №ВР-37-ПР/2014 година на РИОСВ-Враца, поради допълване обхвата за изграждане на площадка за рециклиране на строителни отпадъци в обслужващ имот №036024 на недействащ

от 18.08.2017

Промяна на инвестиционно предложение „Обособяване на депо за инертни отпадъци“ по Решение №ВР-37-ПР/2014 година на РИОСВ-Враца, поради допълване обхвата за изграждане на площадка за рециклиране на строителни отпадъци в обслужващ имот №036024 на недействаща кариера, землището на с. Косталево, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда