Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на силози, зърнобаза и селскостопански двор

от 27.02.2009

Местоположение:
поземлен имот 042001, местност “Долен Млекан”, в землището на с. Девене, общ. Враца, обл. Враца.

 

Възложител: “Хамилтън фармс” ЕООД гр. София

Лъчезар Любомиров Георгиев

адрес:
гр. София –1309, район “Възраждане” ул.“Цариградска”№70

тел. 02 920 1773

 

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на силози, зърнобаза и селскостопански двор за техника, свързана с дейността, както и ремонт на селскостопанската техника.

Ще се съхранява селскостопанска продукция с капацитет 10 000т. собствена продукция.

Общата площ  на имота е 17,5 дка.

 

С Решение № ВР-10-ПР/2009г. от 20.02.2009г. на РИОСВ – Враца, за това инвестиционно предложение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

 

    За повече информация – тел. 624 761 РИОСВ гр. Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда